המכללה בעיתונות


באחוה - עיתון המכללה האקדמית אחוה 10/2012
תאריך הפרסום: יום ב', 01.10.2012
עיתון: באחוה - עיתון המכללה האקדמית אחוה
מדור: מכללת אחוה
עליה במספר הסטודנטים במכללות
תאריך הפרסום: יום ג', 21.08.2012
עיתון: הארץ The Marker
Page 20 of 24