המכללה בעיתונות


רבין והחינוך הדתי
תאריך הפרסום: יום א', 06.11.2011
עיתון: ידיעות אחרונות
בין פריפריה לשגשוג
תאריך הפרסום: יום ה', 18.08.2011
עיתון: הארץ
שם הכתב: ד"ר בתיה רודד - המכללה האקדמית אחוה
מי ראוי להרויח מפירות המחאה
תאריך הפרסום: יום ב', 15.08.2011
עיתון: הארץ The Marker
שם הכתב: פרופ' אלי זמסקי - המכללה האקדמית אחוה
Page 23 of 24