המכללה בעיתונות


השפעת העידוד או הביקורת על ילדינו קישור לפרסום [title]
תאריך הפרסום: יום ד', 23.06.2021
עיתון: קשר עין
שם הכתב: ד"ר רמי רחמים
ד"ר רמי רחמים על השפעת התגובה שלנו על חינוך ילדינו קישור לפרסום [title]
תאריך הפרסום: יום ד', 23.06.2021
עיתון: קשר עין
שם הכתב: ד"ר רמי רחמים
לומדים באחוה, עובדים בשיבא
תאריך הפרסום: יום ד', 16.06.2021
עיתון: סטאר אשקלון
חדשנות חינוכית - TEDx מגיע לאחוה
תאריך הפרסום: יום ב', 07.06.2021
עיתון: סטאר אשקלון
Page 9 of 36