לודן תשתיות ובינוי (1993) בע"מ

קטגוריית עיסוק: תפעול
תחומי עיסוק: שירותי ייעוץ
מהות התקשרות: שירות | ייעוץ
כתובת הספק: גרניט 6, קרית אריה , ת.ד. 3584, פתח תקווה. מיקוד: 43190
טלפון: 03-9182090
פקס: 03-9243380

meshulam@ludan.co.il כתובת המייל של משולם גרנות