אירועים מאתגרים בכיתה ודרכי התמודדות ברוח ה-NLP (לדוברי ערבית)

הקורס יערך בפורמט של סדנה. בכל אחד מהמפגשים יוקצה זמן לרצועת היוועצות וחקר מקרה המזמנים אפשרות לחקור ייצוגים של התנסויות בעבודה בשדה החינוכי

קהל היעד: מורים דוברי ערבית בשנה שלאחר הסטאז'.
היקף הקורס: 30 שעות למשך 10 מפגשים – 2 מפגשים פרונטליים ו-8 מפגשים סינכרוניים (זום) וא-סינכרוניים (מקוון). ו-20 שעות ליווי ע"י מורה מלווה מבית הספר.
מועד הקורס: ימי ד' בין השעות: 19:00-16:30

*סילבוס ומועדי המפגשים בקורס יישלחו לנרשמים בהמשך

מטרות הקורס

• רכישת פרקטיקות הוראה שיהוו בסיס לעבודת המורה בבית הספר.
• חיזוק יכולתו של המורה לתפקד כמורה חדש בתוך ארגון פועל באמצעות היכרות עם פרקטיקות הוראה בתחומי פדגוגיה, תהליכי הערכה, משוב, מודח לשיעור מיטבי, ניתוח נתונים והתמודדות עם בעיות משמעת וניהול כיתה.
• כלים שיסייעו למורה לקדם את תהליך הסתגלותו למערכת ויגבירו את תחושת המסוגלות של המורה.
• העצמת החוסן הפנימי של המורים החדשים במערכת החינוך הפרופסיונאלית, כמורה מובילה ומנהיגה בכיתה

נושאי הקורס

1- הכרות מי אני המורה, 5 משאבי התודעה
2- מעורבות הורים
3- ניהול כיתה
4- הערכה לשם הבנה
5- משוב בשיח הכיתה
6- משמעת והתמודדות בכיתה
7- תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתה שלי.