SEL (למידה רגשית חברתית) בעבודת המורה והגננת

תפיסת ה-sel רואה את האדם כשלם בעל גוף, נפש, מחשבה, רגש וחיים חברתיים, רואה את המערכת כסביבה מגדלת ומעצימה ואת המציאות המשתנה המחייבת התבוננות מחודשת

מרצה: הגב' רות רוט
קהל היעד: מורים וגננות מהחינוך הרגיל והמיוחד לאחר סיום שנת הסטאז' בהצלחה
היקף הקורס: 30 שעות למשך 10 מפגשים – 2 מפגשים פרונטליים ו-8 מפגשים סינכרוניים (זום) וא-סינכרוניים (מקוון).
מועדי הקורס: יום ב' בין השעות 17:00 – 19:30

*סילבוס ומועדי המפגשים בקורס יישלחו לנרשמים בהמשך

מטרת הקורס

הכרות עם מערך מיומנויות רגשיות וחברתיות , אשר יסייעו למורה/גננת לפתח את יכולותיה להבין את רגשותיה ולנהל אותם. כמו כן לטפח רגישות לילד וליצור קשרים חברתיים חיוביים, הנדרשים במערכת החינוך, במערכות יחסים ולאורך החיים.

נושאי הקורס

1.מיומנויות הנדרשות לדמות בוגר /בוגרת במערכת החינוך הישראלית
2.מיומנויות רגשיות חברתיות בהיבטים השונים:
3.מודעות עצמית
4.התנהלות חברתית
5.אוריינות גלובלית
6.מודעות חברתית
7.הכוונה עצמית