השתלמויות ופיתוח מקצועי

מדריכות מועדוניות שנה ב'
קורס דו-שנתי למדריכי מועדוניות מהווה מסגרת להתפתחות אישית-מקצועית וללמידת התפיסה המקצועית של המועדוניות החינוכיות-טיפוליות.
מרצה: גב' דורית דר ריס. מרכזת: גב' רוית אהרוני מנחה פדגוגית ארצית במועדוניות
130 ₪
Page 4 of 4