השתלמויות ופיתוח מקצועי

מוכנות לכיתה א פרונטלי

המעבר מלמידה במסגרת גן הילדים למסגרת בית הספר מצריכה כישורים רבים מהילד כדי לבצע את המעבר בצורה הקלה והנעימה ביותר. מיומנויות חדשות הנדרשות בבתי הספר מקשות על ילדים רבים, אך ניתנות ללמידה ולתרגול עוד לפני העלייה לכיתה א'.

מרצה: אילנית גולדנברג בעלת M.A במנהל מערכות חינוך, מורה מוסמכת, מומחית להוראה מתקנת ולאסטרטגיות למידה, בעלת מרכז השכלה להוראה מתקנת ולקויות למידה, מפתחת תכניות לימוד ומשחקים לימודיים המשולבים בגני הילדים ובבתי ספר, מרצה ומנחה צוותי חינוך והוראה
1,750 ש"ח, 200 ש"ח דמי רישום
מוכנות לכיתה א מקוון

המעבר מלמידה במסגרת גן הילדים למסגרת בית הספר מצריכה כישורים רבים מהילד כדי לבצע את המעבר בצורה הקלה והנעימה ביותר. מיומנויות חדשות הנדרשות בבתי הספר מקשות על ילדים רבים, אך ניתנות ללמידה ולתרגול עוד לפני העלייה לכיתה א'.

מרצה: אילנית גולדנברג בעלת M.A במנהל מערכות חינוך, מורה מוסמכת, מומחית להוראה מתקנת ולאסטרטגיות למידה, בעלת מרכז השכלה להוראה מתקנת ולקויות למידה, מפתחת תכניות לימוד ומשחקים לימודיים המשולבים בגני הילדים ובבתי ספר, מרצה ומנחה צוותי חינוך והוראה
1,750 ש"ח, 200 ש"ח דמי רישום
קורס אוטיזם פרונטלי

בשנים האחרונות, ובעיקר בעקבות הרפורמה של "דורנר", הולך וגדל מספרם של הילדים אשר מממשים את "חוק השילוב", ולמעשה משתלבים במסגרות החינוך הרגיל עם התאמות, משלבות, תיווכים ובניית תכניות אישיות.

מרצה: דגנית רותם, בעלת תואר שני בחינוך מיוחד עם התמחות באוטיזם. מתמחה בתחום השילוב החברתי, מלווה משפחות בתחום פיתוח וקידום מיומנויות חברתיות.
1,750 ש"ח, 200 ש"ח דמי רישום
קורס אוטיזם מקוון

בשנים האחרונות, ובעיקר בעקבות הרפורמה של "דורנר", הולך וגדל מספרם של הילדים אשר מממשים את "חוק השילוב", ולמעשה משתלבים במסגרות החינוך הרגיל עם התאמות, משלבות, תיווכים ובניית תכניות אישיות.

מרצה: דגנית רותם, בעלת תואר שני בחינוך מיוחד עם התמחות באוטיזם. מתמחה בתחום השילוב החברתי, מלווה משפחות בתחום פיתוח וקידום מיומנויות חברתיות.
1,750 ש"ח, 200 ש"ח דמי רישום
פיתוח מקצועי לקציני ביקור סדיר מתחילים

הקורס בא להעצים את הקב"ס העובד/ת בשטח על-ידי מתן כלים תבוניים רלוונטיים, הכוללים עקרונות משלוש דיסציפלינות שונות: המשפט – הצגת תפקידו וסמכויותיו של  הקב"ס בתוך מערכת החינוך בישראל; סוציולוגיה - מרכיבי החברה בישראל; ופסיכולוגיה – מאפייני בני נוער בסיכון והדרה. 

מרצה: גב' אורנה קורנבוים מנחה ארצית האגף לילדים ונוער בסיכון ומרצים נוספים
260
מדריכת מועדוניות
הקורס  הינו במתכונת דו שנתית ומהווה מסגרת להתפתחות אישית-מקצועית וללמידת התפיסה המקצועית של המועדוניות החינוכיות-טיפוליות ברמה אקדמית. הקורס מורכב מנושאים וסדנאות הקשורים לעבודתם של אנשי הצוות במועדונית, תוך שימוש במתודולוגיות מגוונות. הקורס מועבר ע"י מרצות המכללה ובשילוב מנחים אורחים,...
מרצה: גב' רונית מוסק כהן. מרכזת: גב' רוית אהרוני מנחה פדגוגית ארצית במועדוניות
130.00 ₪
מדריכות מועדוניות שנה ב'
קורס דו-שנתי למדריכי מועדוניות מהווה מסגרת להתפתחות אישית-מקצועית וללמידת התפיסה המקצועית של המועדוניות החינוכיות-טיפוליות.
מרצה: גב' דורית דר ריס. מרכזת: גב' רוית אהרוני מנחה פדגוגית ארצית במועדוניות
130 ₪
קורס מנהלים
מרצה: ראש התכנית - ד"ר רעות גורדון ומרצים נוספים
130 ₪
Page 4 of 4