קורסים מקוונים – לאישור אקדמי ולהמשך לימודים

אימון
מרצה: דפנה רוזנמוטר M.A
790.00 ₪
התמודדות
מרצה: אורית מרמורשטיין MA
790.00 ₪
תיאוריות
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
790.00 ₪
התפתחות שפה
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
790.00 ₪
פסיכולוגיה
מרצה: גיטה ראוכברגר,M.A
790.00 ₪
תרבות ואמנות
מרצה: ד"ר שמואל גבעון
790.00 ₪
התפתחות
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A.
790.00 ₪
פסיכולוגיה חיובית
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
790.00 ₪
Page 1 of 3