קורסים מקוונים – לאישור אקדמי ולהמשך לימודים

אימון
מרצה: דפנה רוזנמוטר M.A
790.00 ₪
המנדט הבריטי
מרצה: ד"ר מאיר גרוס
790.00 ₪
אנטישמיות
מרצה: דוד אלישיב M.A
790.00 ₪
התפתחות
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A.
790.00 ₪
גישור
מרצה: דפנה רוזנמוטר M.A.
790.00 ₪
חופה
מרצה: פרופ' איזנברג יהודה / הרב חן שריג
790.00 ₪
פסיכולוגיה חיובית
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
790.00 ₪
קורס הציור והנפש
מרצה: ד"ר משה רז
790.00 ₪
Page 1 of 4