קורסים מקוונים – לאישור אקדמי ולהמשך לימודים

הקשר הבין דורי
מרצה: ד"ר אפרים יאול - מומחה לגריאטריה, מנהל מחלקה בביה"ח הרצוג
790.00 ₪
התמודדות
מרצה: אורית מרמורשטיין MA
790.00 ₪
התפתחות
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A.
790.00 ₪
תזונה ומזון
מרצה: נעמי טורם M.A
790.00 ₪
תרבות ואמנות
מרצה: ד"ר שמואל גבעון
790.00 ₪
המנדט הבריטי ומלחמת המחתרות
מרצה: ד"ר מאיר גרוס
790.00 ₪
דילמות ערכיות במוסר לרפואה
מרצה: גרליץ זהבה .M.A
790.00 ₪
התפתחות שפה
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
790.00 ₪
Page 1 of 4