קורסים מקוונים – לאישור אקדמי ולהמשך לימודים

התפתחות
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A.
790.00 ₪
בילותרפיה
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
790.00 ₪
דיאלוגים
מרצה: מאיר גרוס M.A
790.00 ₪
המנדט הבריטי
מרצה: ד"ר מאיר גרוס
790.00 ₪
התמודדות
מרצה: אורית מרמורשטיין MA
790.00 ₪
התפתחות שפה
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
790.00 ₪
זוגיות
מרצה: דוד אלישיב M.A
790.00 ₪
ליקוי למידה
מרצה: דפנה רוזנמוטר, M.A
790.00 ₪
Page 1 of 3