קורסים מקוונים – לאישור אקדמי ולהמשך לימודים

התמודדות
מרצה: אורית מרמורשטיין MA
790.00 ₪
תזונה ומזון
מרצה: נעמי טורם M.A
790.00 ₪
תרבות ואמנות
מרצה: ד"ר שמואל גבעון
790.00 ₪
המנדט הבריטי ומלחמת המחתרות
מרצה: ד"ר מאיר גרוס
790.00 ₪
השנה היהודית
מרצה: אורית מרמורשטיין M.A
790.00 ₪
ספר בראשית
מרצה: אורית מרמורשטיין M.A
790.00 ₪
ספר יהושע
מרצה: אורית מרמורשטיין M.A
790.00 ₪
פסיכולוגיה
מרצה: גיטה ראוכברגר,M.A
790.00 ₪
Page 1 of 4