קורסים מקוונים – לאישור אקדמי ולהמשך לימודים

קורס פסיכופיזיולוגיה
מרצה: ראוכברגר גיטה M.A.
790 ₪
ארץ ישראל ומצוות השמיטה
מרצה: דויד אלישיב
790.00 ₪
דיאלוגים
מרצה: ד"ר מאיר גרוס M.A
790.00 ₪
התפתחות שפה
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
790.00 ₪
התפתחות
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A.
790.00 ₪
ליקוי למידה
מרצה: דפנה רוזנמוטר, M.A
790.00 ₪
ספר בראשית
מרצה: אורית מרמורשטיין M.A
790.00 ₪
שמואל
מרצה: אורית מרמורשטיין M.A
790.00 ₪
Page 1 of 3