קורסים מקוונים – לאישור אקדמי ולהמשך לימודים

שמואל
מרצה: אורית מרמורשטיין M.A
790.00 ₪
רציונאליות בהוראה
מרצה: ד"ר משה רז
790.00 ₪
גישור
מרצה: דפנה רוזנמוטר M.A.
790.00 ₪
המנדט הבריטי ומלחמת המחתרות
מרצה: ד"ר מאיר גרוס
790.00 ₪
תרבות ואמנות
מרצה: ד"ר שמואל גבעון
790.00 ₪
פסיכולוגיה חיובית
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
790.00 ₪
ארץ ישראל ומצוות השמיטה
מרצה: דויד אלישיב
790.00 ₪
התפתחות שפה
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
790.00 ₪
Page 1 of 3