קורסים מקוונים – לאישור אקדמי ולהמשך לימודים

התפתחות
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A.
790.00 ₪
ליקוי למידה
מרצה: דפנה רוזנמוטר, M.A
790.00 ₪
ספר בראשית
מרצה: אורית מרמורשטיין M.A
790.00 ₪
פסיכולוגיה של גיל הנעורים
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A.
790.00 ₪
התמודדות
מרצה: אורית מרמורשטיין MA
790.00 ₪
קורס הציור והנפש
מרצה: ד"ר משה רז
790.00 ₪
דיאלוגים
מרצה: ד"ר מאיר גרוס M.A
790.00 ₪
תזונה ומזון
מרצה: ד"ר יעל דומוביץ
790.00 ₪
Page 2 of 3