קורסים מקוונים – לאישור אקדמי ולהמשך לימודים

פסיכופתלוגיה
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
790.00 ₪
גישור
מרצה: דפנה רוזנמוטר M.A.
790.00 ₪
רציונאליות בהוראה
מרצה: ד"ר משה רז
790.00 ₪
תיאוריות
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
790.00 ₪
התמודדות
מרצה: אורית מרמורשטיין MA
790.00 ₪
קורס הציור והנפש
מרצה: ד"ר משה רז
790.00 ₪
אימון
מרצה: דפנה רוזנמוטר M.A
790.00 ₪
דיאלוגים
מרצה: ד"ר מאיר גרוס M.A
790.00 ₪
Page 2 of 3