קורסים מקוונים – לאישור אקדמי ולהמשך לימודים

פסיכופתלוגיה
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
790.00 ₪
תיאוריות
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
790.00 ₪
פסיכולוגיה
מרצה: גיטה ראוכברגר,M.A
790.00 ₪
קורס פסיכופיזיולוגיה
מרצה: ראוכברגר גיטה M.A.
790 ₪
אימון
מרצה: דפנה רוזנמוטר M.A
790.00 ₪
Page 3 of 3