קורסים מקוונים – לאישור אקדמי ולהמשך לימודים

ספר בראשית
מרצה: אורית מרמורשטיין M.A
790.00 ₪
פסיכולוגיה חיובית
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
790.00 ₪
גישור
מרצה: דפנה רוזנמוטר M.A.
790.00 ₪
רציונאליות בהוראה
מרצה: ד"ר משה רז
790.00 ₪
תזונה ומזון
מרצה: נעמי טורם M.A
790.00 ₪
תרבות ואמנות
מרצה: ד"ר שמואל גבעון
790.00 ₪
תיאוריות
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
790.00 ₪
אנטישמיות
מרצה: דוד אלישיב M.A
790.00 ₪
Page 2 of 3