קורסים מקוונים – לאישור אקדמי ולהמשך לימודים

תרבות ואמנות
מרצה: ד"ר שמואל גבעון
790.00 ₪
קורס הציור והנפש
מרצה: ד"ר משה רז
790.00 ₪
אמונה ומוסר
מרצה: ד"ר מאיר גרוס M.A
790.00 ₪
אנטישמיות
מרצה: דוד אלישיב M.A
790.00 ₪
דיאלוגים
מרצה: ד"ר מאיר גרוס M.A
790.00 ₪
המנדט הבריטי ומלחמת המחתרות
מרצה: ד"ר מאיר גרוס
790.00 ₪
דילמות ערכיות במוסר לרפואה
מרצה: גרליץ זהבה .M.A
790.00 ₪
התפתחות שפה
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
790.00 ₪
Page 2 of 4