קורסים מקוונים – לאישור אקדמי ולהמשך לימודים

קורס הציור והנפש
מרצה: ד"ר משה רז
790.00 ₪
המנדט הבריטי
מרצה: ד"ר מאיר גרוס
790.00 ₪
השנה היהודית
מרצה: אורית מרמורשטיין M.A
790.00 ₪
שמואל
מרצה: אורית מרמורשטיין M.A
790.00 ₪
פסיכולוגיה
מרצה: גיטה ראוכברגר,M.A
790.00 ₪
פסיכופתלוגיה
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
790.00 ₪
דיאלוגים
מרצה: ד"ר מאיר גרוס M.A
790.00 ₪
Page 3 of 3