קורסים מקוונים – לאישור אקדמי ולהמשך לימודים

מצוות הארץ והשמיטה
מרצה: דויד אלישיב
790.00 ₪
ספר בראשית
מרצה: אורית מרמורשטיין M.A
790.00 ₪
ספר יהושע
מרצה: אורית מרמורשטיין M.A
790.00 ₪
שמואל
מרצה: אורית מרמורשטיין M.A
790.00 ₪
פסיכולוגיה
מרצה: גיטה ראוכברגר,M.A
790.00 ₪
פסיכולוגיה של גיל הנעורים
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A.
790.00 ₪
פסיכופתלוגיה
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
790.00 ₪
גישור
מרצה: דפנה רוזנמוטר M.A.
790.00 ₪
Page 3 of 4