קורסים מקוונים – לאישור אקדמי ולהמשך לימודים

זוגיות
מרצה: דוד אלישיב M.A
790.00 ₪
מצוות הארץ והשמיטה
מרצה: דויד אלישיב
790.00 ₪
שמואל
מרצה: אורית מרמורשטיין M.A
790.00 ₪
גישור
מרצה: דפנה רוזנמוטר M.A.
790.00 ₪
רציונאליות בהוראה
מרצה: ד"ר משה רז
790.00 ₪
תיאוריות
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
790.00 ₪
Page 4 of 4