קורסים מקוונים – לאישור אקדמי ולהמשך לימודים

פסיכופתלוגיה
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
790.00 ₪
גישור
מרצה: דפנה רוזנמוטר M.A.
790.00 ₪
רציונאליות בהוראה
מרצה: ד"ר משה רז
790.00 ₪
תיאוריות
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
790.00 ₪
תקשורת המונים וצנעת הפרט
מרצה: גרוס מאיר M.A
790.00 ₪
שבת במדינה
מרצה: דוד אלישיב M.A
790.00 ₪
Page 4 of 4