קורסים מקוונים – לעובדי הוראה (גמולים)

והדרת פני זקן
מרצה: ד"ר אפרים יאול - מומחה לגריאטריה, מנהל מחלקה בביה"ח הרצוג
620.00 ₪
התמודדות עם אלימות בבית הספר
מרצה: אורית מרמורשטיין MA
620.00 ₪
מבוא ללקויי למידה
מרצה: דפנה רוזנמוטר, M.A
620.00 ₪
פסיכולוגיה התפתחותית
מרצה: גיטה ראוכברגר,M.A
620.00 ₪
מעגל השנה היהודית
מרצה: אורית מרמורשטיין M.A
620.00 ₪
פסיכופתולוגיה
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
620.00 ₪
ספר שמואל
מרצה: אורית מרמורשטיין M.A
620.00 ₪
פתרון קונפליקטים באמצעות גישור
מרצה: דפנה רוזנמוטר M.A
620.00 ₪
Page 2 of 3