קורסים מקוונים – לעובדי הוראה (גמולים)

המנדט הבריטי
מרצה: דוד אלישיב M.A
620.00 ₪
קורס הציור והנפש
מרצה: ד"ר משה רז
620.00 ₪
פסיכולוגיה חיובית והעצמה אישית
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
620.00 ₪
דיאלוגים, נאומים וקונפליקטים
מרצה: ד"ר מאיר גרוס M.A
620.00 ₪
Page 2 of 2