קורסים מקוונים – לעובדי הוראה (גמולים)

דיאלוגים, נאומים וקונפליקטים
מרצה: ד"ר מאיר גרוס M.A
620.00 ₪
פסיכולוגיה חיובית והעצמה אישית
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
620.00 ₪
ביבליותרפיה
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
620.00 ₪
אמון ושליטה
מרצה: דפנה רוזנמוטר M.A
620.00 ₪
מבוא ללקויי למידה
מרצה: דפנה רוזנמוטר, M.A
620.00 ₪
קורס פסיכופיזיולוגיה
מרצה: ראוכברגר גיטה M.A.
620.00 ₪
אמונה ומוסר
מרצה: מאיר גרוס M.A
620 ₪
מצוות הארץ והשמיטה
מרצה: דויד אלישיב
620.00 ₪
Page 2 of 3