קורסים מקוונים – לעובדי הוראה (גמולים)

ירושלים לדורותיה
מרצה: ד"ר שמואל גבעון
620.00 ₪
דיאלוגים, נאומים וקונפליקטים
מרצה: ד"ר מאיר גרוס M.A
620.00 ₪
המנדט הבריטי
מרצה: ד"ר מאיר גרוס
620.00 ₪
מעגל השנה היהודית
מרצה: אורית מרמורשטיין M.A
620.00 ₪
ספר יהושע
מרצה: אורית מרמורשטיין M.A
620.00 ₪
קורס תקשורת במונים וצנעת הפרט
מרצה: גרוס מאיר M.A
620.00 ₪
קורס הציור והנפש
מרצה: ד"ר משה רז
620.00 ₪
פסיכולוגיה של גיל הנעורים
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A.
620.00 ₪
Page 2 of 3