קורסים מקוונים – לעובדי הוראה (גמולים)

זוגיות ומשפחה
מרצה: דוד אלישיב M.A
620.00 ₪
ספר שמואל
מרצה: אורית מרמורשטיין M.A
620.00 ₪
פתרון קונפליקטים באמצעות גישור
מרצה: דפנה רוזנמוטר M.A
620.00 ₪
קבלת החלטות בחינוך ובהוראה
מרצה: ד"ר משה רז
620 ₪
תיאוריות אישיות
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
620.00 ₪
Page 3 of 3