קורסים מקוונים – לעובדי הוראה (גמולים)

פסיכולוגיה של גיל הנעורים
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A.
620.00 ₪
שבת במדינה המודרנית
מרצה: דוד אלישיב M.A
620.00 ₪
קורס דילמות ערכיות במוסר ורפואה
מרצה: גרליץ זהבה .M.A
620.00 ₪
פסיכופתולוגיה
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
620.00 ₪
פסיכולוגיה התפתחותית
מרצה: גיטה ראוכברגר,M.A
620.00 ₪
התפתחות שפה ותקשורת
מרצה: חנה רובנוביץ M.A
620.00 ₪
Page 3 of 3