קורסים מקוונים – לעובדי הוראה (גמולים)

תזונה, מזון ומה שביניהם
מרצה: נעמי טורם M.A
620.00 ₪
דיאלוגים, נאומים וקונפליקטים
מרצה: ד"ר מאיר גרוס M.A
620.00 ₪
ביבליותרפיה
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
620.00 ₪
חופה וקידושין
מרצה: פרופ' איזנברג יהודה / הרב חן שריג
620 ₪
Page 3 of 3