למידה ארגונית

מטרות הקורס:
  • מטרתו המרכזית של הקורס היא לסייע לסטודנטים להבין את משמעות תהליכי ה"למידה הארגונית" בארגונים והדרך להפיכתם של ארגונים ל"ארגונים לומדים".
  • חשיפה והכרות עם תופעת הלמידה הארגונית על מרכיביה השונים באמצעות תיאוריות ומושגי מפתח.
  • הכרות וחשיפה למאפייני הארגון הלומד וניתוח גורמים מעודדים ומעכבים של תהליכי למידה ארגונית.
  • הבנה של סוגיות קריטיות עמם על ארגונים להתמודד בתקופה הנוכחית על מנת לשרוד ולהצליח כאשר תרבות של למידה ארגונית מהווה משאב משמעותי להתמודדות זו.

תאור הקורס:

בעידן של מציאות דינאמית ומתחדשת, נדרשים ארגונים, כל העת, להתמודד מול הזדמנויות חדשות בסביבתם הקרובה והרחוקה, להיות ערים לאיומים הנקרים בדרכם, ללמוד מהצלחות ועוצמות קיימות, ולהקדיש תשומת לב לכישלונות וחולשות ארגוניות.

התמודדות זו דורשת מהארגון להתוודע לתופעה ארגונית מורכבת בשם "למידה ארגונית" (Organizational Learning). זהו תהליך מוכוון ושיטתי של שיפור בביצוע פעולות ארגוניות שונות, בהתבסס על העשייה של הארגון. למידה ארגונית נתפסת כאחת הפעילויות החיוניות להישרדותם, לצמיחתם ולהתחדשותם של ארגונים. ארגון המטמיע תרבות של למידה ארגונית נקרא "ארגון לומד" (Learning organization). זהו ארגון המיומן ביצירה, ברכישה, ובהעברה של ידע וכן בתיקון התנהגותו, באופן המשקף את הידע והתובנות החדשים שרכש.

במהלך הקורס נעמוד על ייחודיותה של תופעת הלמידה הארגונית על מרכיביה השונים. נכיר את מאפייני הארגון הלומד וננתח גורמים מעודדים ומעכבים של תהליכי למידה ארגונית.

  • המידע המופיע בתקציר הקורס הינו דוגמא בלבד ואינו מחייב.
  • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.