למידה כמסע של פענוח סימנים

שם מחבר: 
מירה לאוב ורינה כהן
למידה כמסע של פענוח סימנים

הנחות היסוד של הגישה הסמיוטית מבית מדרשו של צ'רלס פירס, המהוות תשתית לספר זה, מתייחסות לעובדת היותו של האדם "יצור מפרש": המציאות שהוא פוגש מגולמת תמיד באמצעות סימנים וסמלים אשר את משמעותם עליו לפענח ולפרש למטרות של הישרדות קיומית על כל היבטיה. מכיוון שבני האדם שונים זה מזה מבחינת הרקע החברתי-תרבותי והאישי שלהם, תוצרי הפיענוח והפרשנות עשויים להשתרע על פני מרחב בעייתי לעיתים מבחינה לימודית וחברתית.פירס מציע כלי אנליטי מתודולוגי בן שלושה שלבים המאפשר מעקב אחר תהליכי עיבוד הסימנים המוצגים בפני הלומד, על מנת להובילו לידי תוצר מבוסס הבנה ומשמעות. המעבר בין שלבי הפיענוח מצריך לעיתים קיום של גורם מתערב/מתווך אשר יסייע ללומד, בדרך דיאלוגית לשיטתנו, להתקדם בעיבוד החומר מהתרשמות עמומה ומצומצמת מהסימנים המוצגים בפניו לעבר הבנה עמוקה ובעלת משמעות. בעולמנו המורכב והמשתנה ללא הרף, הכולל לעיתים הפתעות טורפות קלפים כפי שאנו עדים להם בימינו אלה, יש צורך בהתבוננות מחדש על תהליכי הוראה-למידה תוך כדי התבססות על ידע עדכני של הפעילות המוחית הנוגעת ללמידה ועל גישות שונות העוסקות במרכיבי תהליך הלמידה, כפי שמוצע בספר זה.