למשרד להגנת הסביבה דרוש/ה סטודנט/ית מדור הגנת הסביבה אשכול אכיפה משרה זו מיועדת לאנשים עם מוגבלות

    

למשרד להגנת הסביבה

דרוש/ה סטודנט/ית מדור הגנת הסביבה

אשכול אכיפה

משרה  זו מיועדת  לאנשים  עם  מוגבלות

 

מועד תחילת עבודה: מיידי

מקום עבודה: רמלה

היקף משרה: עד 96  שעות

דרוג המשרה: סטודנט


 

תיאור עיסוק:

***************

סיוע לעובדים המקצועיים ביחידה במטלות שונות.

 

התמחות בתחום העיסוק הספציפי ליחידה ושילוב הידע האקדמי

החלקי כדי לקדם את הנושא עליו הופקד/ה ביחידה.

 

סיוע בתחזוקת מאגרי נתונים באופן שיטתי וכן בחיפוש ובריכוז מידע

לרבות הפקת דוחות בהתאם להנחיית הממונים.

 

סיוע בגיבוש של שיטות וכלים לניהול העבודה והטמעתם.

 

סיוע בעבודה אדמיניסטרטיבית.

 

ביצוע מטלות נוספות בהתאם להנחיית הממונים.

 

דרישות סף:

************

סטודנט/ית הלומד/ת במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה או במוסדות להכשרת הנדסאים וטכנאים שבפיקוח משרד העבודה, לרבות סטודנט/ית הלומד/ת לתואר ראשון נוסף, או לתואר שני נוסף, או סטודנט/ית הלומד/ת לתואר שלישי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

סטודנט/ית הלומד/ת במכינה קדם אקדמית.

סטודנט/ית הלומד/ת בשנת השלמה לתואר שני, או סטודנט/ית הלומד/ת במוסד להשכלה גבוהה בשנת השלמה להסמכה לראיית חשבון.

 

רצוי:

----

ידיעת השפות העברית והאנגלית ברמה גבוהה כדי ביטוי בכתב ובעל-פה.

ידע וניסיון בעבודה עם מאגרי מידע.

ידע וניסיון עם תכנות אופיס או עם מערכות מידע רלוונטיות אחרות.

 

 

הערות:

******

1. משך העסקה במשרת סטודנט/ית היא עד חמש שנים. תקופה זו כוללת את כל תקופות ההעסקה במשרת סטודנט/ית בשירות המדינה (לרבות תקופת העסקה במשרה במשרדי ממשלה אחרים).

 

2. העסקתו המרבית של סטודנט/ית תהיה עד 96 שעות בחודש, זאת לפי צרכי המשרד ותקציבו.

 

3. "המשרה מיועדת לבעלי מוגבלות, עפ"י פסקה 35.221 בתקשי"ר:

מועמד ייחשב כבעל מוגבלות לעניין העדפה מתקנת בקבלה לעבודה או בקידום בעבודה:

(א) אם מתקיים בו אחד מאלה על-פי קביעה ברת-תוקף של גורם מוסמך כהגדרתו בפסקה 35.2

1. הוא בעל נכות של 40% לפחות, לפי פריט מהפריטים שלפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז-1956, או שלפי תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), התש"ל-1969;

2. הוא בעל נכות של 20% לפחות לפי פריט מהפריטים שלפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז-1956, או שלפי תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), התש"ל-1969, (או היה זכאי) לשיקום מהמוסד לביטוח לאומי או זכאי לתמיכה מהמטה לאנשים עם מוגבלות במשרד הכלכלה והתעשייה;

3. הוא בעל נכות של 20% לפחות לפי פריט מהפריטים שלפי תקנות אגף השיקום במשרד הביטחון;

4. חלה אצלו ירידה בשמיעה של 50 דציבלים או יותר.

(ב) ועדה כאמור בפסקה 35.223, קבעה כי הוא אדם עם מוגבלות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, ואשר מוגבלותו אינה נופלת בחומרתה מחומרת המוגבלות של אדם בעל נכות כאמור בנסמן (א) לעיל".

 

**רק פניות מתאימות תיעננה

**בכל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.

 

 

קורות חיים ואישור לימודים יש להעביר עד לתאריך 27.7.2021

לדוא"ל: AmirBl@sviva.gov.il

          עבור: מר אמיר בלכר

 

 


תאריך פרסום
10.10.2021

היקף משרה
חלקית

אזור
רמלה

המשרה סגורה, לא ניתן להגיש קורות חיים