למשרד להגנת הסביבה – אגף פניות ציבור דרוש/ה מרכז/ת (חוק חופש המידע) למילוי מקום זמני

    

למשרד להגנת הסביבה – אגף פניות ציבור

דרוש/ה מרכז/ת (חוק חופש המידע)

למילוי מקום זמני

המשרה מיועדת לבני האוכלוסיה הערבית לרבות דרוזים וצ'רקסים

 

 

 

היקף משרה: 100%

מקום עבודה: ירושלים

משך העסקה: עד 15 שבועות 

מועד תחילת עבודה: אפריל 2021

סיבת התפנות המשרה: חופשת לידה

 

תיאור התפקיד

*********


יישום הוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 (להלן: "החוק")ותקנותיו. יישום

נוהלי היחידה הממשלתית לחופש המידע.

 

ריכוז הבקשות לקבלת מידע-המתקבלות בהתאם להוראות החוק ותקנותיו-והעברתן

לאנשי המקצוע הרלוונטיים. קבלת המידע וחוות הדעת המקצועית והמשפטית

למסירתו. מסירת המידע למבקש/ת.

 

מעקב ובקרה בנושאי העיסוק ובכלל זה בכל הקשור לעמידה בלוחות הזמנים הקבועים

בחוק ובתקנותיו.

 

הנחיה וליווי של אנשי המקצוע במשרד בנושאי העיסוק.

 

הכנת התשתית העובדתית הנדרשת לגיבוש תגובת המשרד לעתירות המוגשות בהתאם

לחוק.

 

הכנת הדוח השנתי בהתאם להוראות החוק והפקת דוחות נוספים.

 

השתתפות בימי עיון ובפורומים מקצועיים.

 

ביצוע מטלות נוספות על פי דרישת הממונה ובהתאם לצורכי המשרד.

 

דרישות סף מחייבות:

**********

השכלה:

השכלה אקדמית (תואר ראשון).

ניסיון:

ניסיון תעסוקתי כללי.

להלן שנות הניסיון הנדרשות לדרגה התחילית של המשרה:

לבעלי תואר ראשון: שנתיים לפחות;

לבעלי תואר שני: שנה לפחות;

להנדסאי/ת וטכנאי/ת מוסמך/ת: שלוש שנים לפחות;

 

הניסיון יימנה אף אם נרכש טרם מועד הזכאות לתואר.

 

כישורים ונתונים רצויים:

************************

השכלה אקדמית בנושאים סביבתיים או במדיניות ציבורית.

ניסיון מקצועי בתחומים הבאים:

* עבודה בגופים ממשלתיים;

* עבודה בנושאים סביבתיים;

* עבודה בתחום חוק חופש המידע ותקנותיו;

 

יכולת עבודה בצוות.

יכולת הבעה בכתב ובעל פה בשפה העברית ברמה גבוהה.

ידע ומיומנות בעבודה בסביבת office ועבודה במאגרי מידע ממוחשבים.

 

הערות:

 

* בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012, ובתיאום

בין נציבות שירות המדינה ובין הארגון היציג של הסתדרות ההנדסאים והטכנאים,

הנדסאי/ת או טכנאי/ת מוסמכ/ת רשאי/ת להתמודד במכרזים בדירוג האקדמאים שבהם

נקבעה דרישה להשכלה אקדמית כללית. במקרה זה, הניסיון הנדרש מהנדסאי/ת

מוסמכ/ת הוא של 3 שנים לפחות בתחומים המפורטים בדרישות הניסיון,

ומטכנאי/ת מוסמכ/ת נדרש ניסיון של 4 שנים לפחות בתחומים המפורטים בדרישות

הניסיון.

 

* הנדסאי/ת או טכנאי/ת מוסמכ/ת, המתמודד/ת על משרות שבהן נדרשת השכלה

אקדמית, יידרש/תידרש להציג תעודת הנדסאי/ת או טכנאי/ת מוסמכ/ת. מועמד/ת

שייבחר/תיבחר ידורג/תדורג בדירוג המנהלי. עובדים/ות מתוך שירות המדינה, אשר

דורגו זה מכבר בדירוג ההנדסאים או הטכנאים, רשאים/ות לשמר דירוג זה.

 

 

 

 

 

 

 

קורות חיים, אישור זכאות לתואר/תעודת השכלה, אישורי העסקה (הרלוונטיים לדרישות הניסיון האמורות לעיל)  ותצלום תעודת זהות (כולל ספח)

 יש להעביר עד לתאריך 10.02.2021

לדוא"ל pniot@sviva.gov.il

לידי אגף פניות ציבור

 

 


תאריך פרסום
25.04.2021

היקף משרה
מלאה

אזור
ירושלים

המשרה סגורה, לא ניתן להגיש קורות חיים