למשרד להגנת הסביבה – הלשכה המשפטית דרוש/ה עוזר/ת ראשי/ת (ייעוץ משפטי)

    

למשרד להגנת הסביבה – הלשכה המשפטית

דרוש/ה עוזר/ת  ראשי/ת (ייעוץ משפטי)

למילוי מקום זמני המשרה מיועדת לבני האוכלוסיה הערבית לרבות דרוזים וצ'רקסים

 

היקף המשרה: 100%

מקום העבודה: ירושלים

משך ההעסקה: עד 15 שבועות

מועד תחילת העבודה: מרץ 2021

סיבת התפנות המשרה: חופשת לידה

 

מטלות ותחומי אחריות:

 

עיסוק בהיבטים המשפטיים של נושאים כלליים וייחודיים הנובעים מתחומי פעולותיו של המשרד או של יחידת הסמך במסגרת הלשכה לייעוץ משפטי.

 

מתן ייעוץ משפטי והכנת חוות דעת בנושאים הרלוונטיים לתחום עיסוקו של המשרד.

 

בדיקת פניות ושאלות בעלות אופי משפטי, ריכוז המידע הדרוש וניסוח את התשובות כנדרש.

 

סיוע בהכנת כתבי תביעה והגנה בתיאום עם הממונה ועם הפרקליטות.

 

ייצוג המשרד או את יחידת הסמך בפני גופים שיפוטיים ומעין שיפוטיים וליווי הדיון המשפטי בתיקים שהוכנו (על פי הסמכה).

 

סיוע בביצוע פעולות הכרוכות בחקיקה ובחקיקת משנה, בהכנת החומר הדרוש ובניסוח ההצעות לקראת העברתן לדיון בממשלה.

 

סיוע בניסוח נהלים, תדריכים משפטיים וכן מסמכים משפטיים שונים על פי הנחיות הממונים והדרכת עובדי המשרד לפי הצורך.

 

מעקב אחר ביצוע התחייבויות חוזיות שהמשרד או יחידת הסמך צד להן והצעה לממונים נקיטת אמצעים ופעולות במקרה צורך.

 

ביצוע פעולות נוספות על פי הנחיות של היועץ/ת המשפטי/ת של המשרד או של יחידת הסמך ובתיאום עם הממונה הישיר/ה.

 

דרישות סף מחייבות:

  ******************

השכלה:

  ----------------------------------------

השכלה אקדמית (תואר ראשון) במשפטים

 

רישיונות:

  ----------------------------------------

רישיון ישראלי לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי הדין, לרבות מי שחברותו מוגבלת בהתאם לסעיף 52ב לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א-1961. מועמד שחברותו מוגבלת כאמור, יידרש להמציא אישור חברות בלשכת עורכי הדין (בתוקף) אם ייבחר לתפקיד, וכתנאי לשיבוצו במשרה.

 

  ניסיון:

  ----------------------------------------

  לדרגה תחילית לא נדרש ניסיון קודם בעבודה משפטית (למעט תקופת התמחות)

 

  דרישות רצויות:

  ***************

    * ניסיון במתן יעוץ  משפטי, כתיבת חוות דעת, ייצוג קידום חקיקה

    * ידיעת דינים הרלוונטיים לתחומי אחריותו של המשרד

    * כושר עבודה בצוות ותקשורת בין-אישית טובה

    * כושר הבעה בכתב ובעל פה ברמה גבוהה מאד

    * ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית

 

  הערה:

 ********

אלו הם תחומי ההשכלה לתואר שני ו/או שלישי שלא במשפטים, המוכרים על ידי נציבות שירות המדינה כבעלי תרומה ממשית לביצוע תפקידו ולשיפור רמתו המקצועית של המשפטן או הפרקליט או הסנגור הציבורי, בהתאם לסעיף 6.1 להסכם הקיבוצי המיוחד מיום 4.12.2006:

 

* אשכול מנהל ציבורי:

מנהל ציבורי, מדיניות ציבורית, ממשל ופוליטיקה, מדעי המדינה

 

* אשכול ניהול, ארגון ופיננסים:

מנהל עסקים, כלכלה, חשבונאות, ניהול ארגונים, תעשייה וניהול, ניהול משאבי   אנוש, יעוץ ארגוני, גישור וניהול סכסוכים

 

 

יש להעביר קורות חיים, אישור זכאות לתואר/תעודת השכלה ותצלום תעודת זהות (כולל ספח) עד לתאריך 17.02.2021

לדוא"ל
MeitalA@sviva.gov.il

לגב' מיטל אלון

 

 


תאריך פרסום
25.04.2021

היקף משרה
חלקית

אזור


המשרה סגורה, לא ניתן להגיש קורות חיים