למשרד להגנת הסביבה – מחוז מרכז דרושה ראש/ת ענף (תכנון סביבתי-מחוז) למילוי מקום זמני המשרה מיועדת לבני העדה האתיופית

    

למשרד להגנת הסביבה – מחוז מרכז

דרושה ראש/ת ענף (תכנון סביבתי-מחוז)

למילוי מקום זמני

המשרה מיועדת לבני העדה האתיופית


 

היקף משרה: 100%

מקום עבודה: רמלה

משך העסקה: עד 15 שבועות 

מועד תחילת עבודה: פברואר 2021

סיבת התפנות המשרה : חופשת לידה.תיאור התפקיד

************

סיוע בריכוז נושא התכנון הסביבתי בתחום המחוז במשרד להגנת הסביבה מתוקף

חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 ותקנותיו ומתוקף חוקים אחרים והתקנות

מכוחם.

 

השתתפות בגיבוש תכנית העבודה של המחוז בתחומי העיסוק.

 

ייצוג המשרד במליאת ועדות התכנון והבנייה ברמה המחוזית והמקומית ובוועדות

המשנה שלהן (ובכלל זה בדיקת תכניות ודוחות סביבתיים המובאים לדיון בוועדות

ומעקב אחר קיום התנאים הסביבתיים שנכללו בתכניות) וכן מתן ייעוץ סביבתי

לוועדות אלה, השתתפות בסיכום החלטותיהן ומעקב אחר יישומן.

 

כתיבת הנחיות לתסקירי השפעה על הסביבה ומסמכים סביבתיים אחרים בתכניות

הנוגעות לתשתיות אזוריות ומקומיות שונות, לשטחים פתוחים וכיוצ"ב, בדיקת

המסמכים והכנת חוות דעת מקצועיות.

 

 

סיוע בהנחיה ובייעוץ לאנשי המקצוע במחוז, ליזמים, למתכננים חיצוניים

ולגורמים מקצועיים אחרים ברשויות המקומיות, ביחידות הסביבתיות ובאיגודי

הערים בנושאים שבתחום העיסוק.

השתתפות בפורומים מקצועיים בנושאי העיסוק.

ביצוע מטלות נוספות על פי דרישת הממונה ובהתאם לצורכי המחוז.

 

דרישות סף מחייבות:

********************

השכלה:

תואר אקדמי באחד או יותר מהתחומים הבאים: אדריכלות, אדריכלות נוף,

גיאוגרפיה, לימודי הסביבה, תואר שני בתכנון ערים ואזורים/לימודים עירוניים

ואזוריים, תואר שני בהתמחות בתכנון ערים ואזורים/לימודים עירוניים

ואזוריים, עיצוב אורבני הנוגע לתחומי הליבה של העיסוק בלבד.

 

ניסיון:

ניסיון מקצועי בתחומי העיסוק כמפורט בתיאור התפקיד.

 

לדרגה התחילית (36) לא נדרש ניסיון.

לעניין שנות הניסיון הנדרשות ביתר הדרגות במשרה-ר' פסקה 11.131 בתקשי"ר.

 

כישורים ונתונים רצויים:

***********

תארים מתקדמים בתחומי ההשכלה הנדרשת.

ניסיון מקצועי באחד או יותר מהתחומים הבאים:

* תכנון סביבתי או תכנון עירוני או תכנון ובנייה-תינתן עדיפות לניסיון זה

בארבע השנים האחרונות;

* הכנה או כתיבה של חוות דעת למסמכים סביבתיים;

* עבודה בנושאים סביבתיים;

* כתיבת נהלים, תכניות עבודה (לרבות הטמעתן ופיקוח על יישומן), מסמכי מדיניות וניירות עמדה;

*הכרת דיני הגנת הסביבה.

*רישיון נהיגה בתוקף.

 

שפות:

יכולת הבעה בכתב ובעל פה בשפה העברית ברמה גבוהה.

ידיעת השפה האנגלית ברמה המאפשרת קריאה והבנה של חומר מקצועי ושימוש

במונחים מקצועיים.

 

הערות:

* לאדריכלים ולמהנדסים: זכאות לדירוג המהנדסים מותנית בהצגת רישום בפנקס

המהנדסים והאדריכלים.

* התפקיד כרוך בנסיעות ובעבודה ברחבי הארץ בהתאם לצורך.

 

 

קורות חיים, אישור זכאות לתואר/תעודת השכלה ותצלום תעודת זהות (כולל ספח) יש להעביר עד לתאריך 10.02.2021

לדוא"ל
ornab@sviva.gov.il

לגב' אורנה ברדה

 


תאריך פרסום
25.04.2021

היקף משרה
מלאה

אזור
רמלה

המשרה סגורה, לא ניתן להגיש קורות חיים