לנמל אשדוד דרוש/ה מחסנאי/ת במחסן אפסנאות- מכרז חיצוני 8115

    

תאריך אחרון להגשת מועמדות 25.12.2018
 
העסקה בהסכם קיבוצי, במשרה ארעית, דהיינו, משרה זמנית על תקנית, שאינה מובילה לקביעות.
תקופת ההעסקה הינה בהתאם לצורכי חברת הנמל ולא תעלה על שלוש שנים. חברת הנמל אינה מתחייבת להעסקה לתקופה קצובה כל שהיא. לחברת הנמל שיקול דעת בלעדי להפוך המשרה למשרה קבועה בהתאם לצרכיה ובמקרה כזה תבוטל המגבלה על העסקה ל- 3 שנים. 
 
 
היחידה: חטיבת לוגיסטיקה והנדסה, מחלקת בינוי
מקום עבודה: חברת נמל אשדוד בע"מ
כפיפות: מנהל מחסן אפסנאות 
 
תנאי סף:
1. בעל/ת תעודת בגרות מלאה או תעודת טכנאי/ת (מוכר על ידי מה"ט) או תעודת הנדסאי/ת או תעודת תואר אקדמי. 
2. בעל/ת תעודת בוגר/ת קורס בתחום מחסנאות/ אפסנאות/ מלאי/ ניהול מחסן ממוחשב.
3. בעל/ת ניסיון של שנתיים לפחות, שנצבר בארבע השנים האחרונות, כמחסנאי/ת במחסן ממוחשב.
4. רישיון נהיגה B בתוקף.
 
תנאים נוספים מחייבים:
1. שליטה בשפה העברית- יבדק במכון האבחון.
2. אנגלית טכנית ברמה בסיסית- יבדק במכון האבחון.
3. שעות עבודה וימי עבודה: ימים א-ה: 06:30-15:00. בנוסף, ימי ו' בתורנות על פי הצורך. כמו כן, עבודה בערבי חג ועבודה בשעות נוספות בהתאם לצורך. נדרשת זמינות לקריאות, לרבות בשעות בלתי שגרתיות. תיתכן עבודה גם במשמרת ב'.
 
יש להגיש את המסמכים הבאים:
1. קורות חיים מודפסים, הכוללים מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני וכן פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי.
2. תעודת בגרות מלאה לפחות או תעודת טכנאי/ת (מוכר על ידי מה"ט) או תעודת הנדסאי/ת או תעודת תואר אקדמי.
3. תעודת בוגר/ת קורס בתחום מחסנאות/ אפסנאות/ מלאי/ ניהול מחסן ממוחשב.
4. שאלון למועמד/ת למשרה זו מלא וחתום.
5. רישיון נהיגה B לפחות בתוקף.
6. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום - נמצא באתר האינטרנט www.ashdodport.co.il. יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה. המועמדים נדרשים למלא הצהרתם ביחס לסוגי הקרבה המשפחתית המפורטים בטופס ההצהרה.
7. לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, באפשרותך למלא ולהגיש הצהרת מועמד/ת הנמצאת בלוח דרושים באתר האינטרנט של חברת נמל אשדוד www.ashdodport.co.il ולצרפה ליתר המסמכים הנדרשים להגשת המועמדות. אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם: מי שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/ה נולד/ה באתיופיה; בני/ות העדה הדרוזית, הערבית או הצ'רקסית נשים ; א/נשים עם מוגבלות (בעל/ת לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, המגבילה את התפקוד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) - ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך.
8. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.
 
אומדן פרופיל שכר: כ- 7,700 ₪ ברוטו, לא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.
 במשרה זו נדרשת עבודה בשעות נוספות לפי הצורך, שהתשלום בגינן על פי ביצוע בפועל ויבוצע בהתאם לחוק (מוערך  בכ-1,000 ₪ נוספים בחודש, המשקפים כ-22 שעות נוספות, אולם מדובר בהערכה בלבד).
 
נא להפנות קו"ח, הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון אדם מילא, במייל: Ashdodnm@adam-milo.co.il
* רק פניות שיקבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.
 
תיאור התפקיד:
כללי: חלק מצוות הפעלת המחסן הנמלי, הנדרש למתן שירות מיטבי ללקוחות פנימיים, על פי נהלי החברה ותוך שימוש במערכות ממוחשבות. המחסן כולל בעיקר פריטים טכנים, כגון חלקי חילוף למנופים וכלים תפעוליים. תהליכי העבודה המרכזיים: ספירות מלאי, עבודות תחזוקה במחסן, כולל סדר, ניקיון ושימור חלקי חילוף וכן קבלת פריטים וניפוקם באמצעות הפעלת מלגזה. 
1. מתן מענה לפניות לקוחות פנימיים לאספקת חלקי חילוף ופריטים מהמחסן.
2. מעקב אחר קבלת הפריטים הנדרשים, בכמות הנדרשת, בהתאם לחוזי ההתקשרות ותעודות המשלוח,  תוך עדכון המערכת הממוחשבת.
3. קבלת סחורה והצבתה במיקום הנכון, איתור הסחורה וניפוקה.
4. ביצוע ספירות מלאי.
5. ביצוע עבודות תחזוקה במחסן הפנימי והחיצוני, כולל עבודות סדר, ניקיון, גירוז ושימור חלקי חילוף.
6. ניפוק הטובין מהמחסן הנמלי הראשי למחסני משנה בנמל.
7. ניפוק הפריטים שהוזמנו למחלקות השונות, בעקבות קבלת דרישה לניפוק ובדיקתה.
8. טיפול בגריטת ציוד.
9. טיוב מלאי- איתור מק"ט היצרן והעברתו לקיטלוג.
10. מטלות נוספות על פי הנחיות הממונה.
 
הערות:
1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
2. למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות את תיאור התפקיד הנ"ל.
3. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות בתהליך הגיוס, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
4. המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית ובדיקת כשירות רפואית. 
5. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה אשר העסקתו/ה במשרה תגרום ליחסי כפיפות ישירים או עקיפים ו/או לקשרי עבודה עם קרובי משפחתו/ה המועסקים בחברה או במקרה בו קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים; 'קרוב משפחה'  ו-'קשרי עבודה' - כמשמעותם  בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה-2005.
6. למציגים אישור קיום תואר, "תואר" משמעו - תואר ראשון במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
7. המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד.
8. מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.
9. רק פניות מתאימות תענינה.
 

תאריך פרסום
21.02.2019

היקף משרה
חלקית

אזור
נמל אשדוד

המשרה סגורה, לא ניתן להגיש קורות חיים