לעיריית נס ציונה דרוש\ה מנהל\ת אגף משאבי אנוש

  

מכרז פנימי\חיצוני מס' 19\451 לתפקיד: מנהל\ת אגף משאבי אנוש
 
תיאור המשרה:
 • התווית מדיניות ותהליכי העבודה לניהול ההון האנושי ברשות, ניהול ההון האנושי והובלת תהליכים ארגוניים ברשות
 • הגדרת מטרות, תכנון, ארגון וביצוע של מדיניות בתחום האחריות של אגף משאבי אנוש
 • תכנון אסטרטגי של מערך ההון האנושי ברשות
 • ניהול תהליכי איתור, מיון וגיוס של עובדים לרשות
 • ניהול תהליכי קליטת עובדים חדשים ברשות
 • ניהול תקני משאבי האנוש ברשות
 • ניהול מערך ההדרכה ברשות
 • ניהול תחום רווחת העובדים בארגון
 • ניהול מערך דיווחי הנוכחות של עובדי הרשות
 • טיפול בסיום העסקת עובדי הרשות
 • ניהול יחסי העבודה ברשות
 • פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת באגף
 
דרישות התפקיד:
השכלה נדרשת:
תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או תואר בעל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
יתרון לבעלי תואר אקדמי כאמור באחד מהתחומים הבאים: משאבי אנוש, ייעוץ ארגוני, פיתוח ארגוני, הנדסת תעשייה וניהול או מינהל עסקים עם התמחות בהתנהגות ארגונית.
בנוסף, רשאים להגיש מועמדות למכרז זה, מועמדים שעונים על אחת מהחלופות הבאות (לעניין תואר אקדמי מושלם ומוכר) ובתנאי שעומדים ביתר תנאי הסף שבמכרז:
 
1 תעודת סמכות לרבנות 'יורה יורה' לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.
 
2 אישור לימודי בתוכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות לאחר גיל 18 – מעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל. שתיים משלוש בחינות אלה יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר.
 
3 הנדסאי\ת או טכנאי\ת רשומ\ה, בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012 ובכפוף לחוזר מנכ"ל 2014\1 ,2016\7.
 
המנהל\ת יחויב\תחוייב לסיים בהצלחה קורס למנהלי משאבי אנוש ברשויות המקומיות, לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו\ה.
 
עדכון שכרו\ה מותנה בסיום הקורס כאמור.
 
ניסיון מקצועי נדרש:
ניסיון מקצועי של חמש שנים לפחות, במהלך שבע השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בתחומי משאבי האנוש פיתוח או ייעוץ ארגוני ניהול מערך גיוס, מיון וקליטה או ניהול מערך הדרכה.
ניסיון ברשויות מקומיות: יתרון.
ניסיון ניהולי נדרש:
שלוש שנות ניסיון לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.
מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
איזון בין צרכי הרשות לצורכי העובדים, באמצעות התאמת פתרונות אפקטיביים.
ניהול משא ומתן עם גורמים שונים ברשות.
הנחיה וליווי של מנהלים עמיתים בארגון.
עבודה עם ממשקים רבים ברשות ומחוצה לה.
יכולת ניתוח וקבלת החלטות.
עבודה בתנאי לחץ.
 
דרישות נוספות:
שפות-בהתאם לצורך.
יישומי המחשב-היכרות עם תוכנת OFFICE
היקף משרה: משרה מלאה – 100%.
כפיפות: למנכ"לית העירייה.
 
מעמד: מנהל\ת אגף.
 
שכר: הסכם קיבוצי או חוזה בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים
 
טפסי בקשה למשרה פנויה בצרוף מסמכים, קורות חיים, תמונת פספורט, תעודות והמלצות, יתקבלו ידנית באגף משאבי אנוש בלבד.
 
נא לשלוח בדואר רגיל לידי נועה בן-משה, רחוב הבנים 9 נס-ציונה, עד לתאריך 14\04\19 בשעה 12.00.
 
הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז ו\או הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים, לא ייענו
 
המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד!

תאריך פרסום
27.06.2019

היקף משרה
מלאה

אזור
עיריית נס ציונה

המשרה סגורה, לא ניתן להגיש קורות חיים