לראות אדם

שם מחבר: 
עורך: רן נוימן
לראות אדם

כיום המאבק על ההכרה בזכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות והשיח בנושא זה תופסים מקום מרכזי. יותר ויותר אנו שומעים על החשיבות הרבה של יצירת עולם נגיש ומכיל, עולם שיאפשר לאנשים עם מוגבלויות חיים מלאים ומימוש עצמי. ההנחה שבבסיס הקריאה לשוויון הזדמנויות היא כי כל אדם, עם מוגבלות או ללא מוגבלות, זכאי לנהל את חייו לפי השקפת עולמו, שאיפותיו, רצונותיו וחלומותיו. אולם למרות ההכרה בכך פעמים רבות מדי קיים בפועל פער בין "המילים" לבין יישומן הלכה למעשה. אנשים רבים עם מוגבלות אינם זוכים עדיין לחיות חיים מלאים ומשמעותיים. תחת כותרת הספר התכנסו כותבים מגוונים מבחינת רקע אישי ומקצועי, כל אחד מהם ניסה לענות על שתי שאלות: כיצד אפשר לסייע למבוגרים עם מוגבלות למצוא משמעות במסע חייהם? וכיצד אפשר לסייע למלווים אותם לתמוך במסע זה? הספר מציג פסיפס מרתק של "תמונות" מחייהם של מבוגרים עם מוגבלות. חלוקת הספר לשערים נעשתה בהתאם למעגלי החיים האישיים והחברתיים של מבוגרים עם מוגבלות. הנחת היסוד היא כי הכרה של האתגרים שבתקופת הבגרות ושל התמיכות המוצעות בפרקי הספר תסייע לחבר בין תאוריה למעשה. אני מקווה כי הכרת מסע חייהם של מבוגרים עם מוגבלויות תאפשר לכולנו "לראות אדם".