מאמר בספר: Handbook of Mathemtical Cognition

סוג הפרסום: מאמר בספר
פורסם ע"י: דנה גנאור-שטרן , Tzelgov, J
שנת הוצאה: 2005
שם הספר/כתב העת: Handbook of Mathemtical Cognition
שם המאמר: Automaticity in processing ordinal information
שם עורך הספר: In J. Campbell