מבוא לקומבינטוריקה

לימוד מושגי יסוד בקומבינטוריקה.

הקניית יכולת הבחנה בין צירופים קומבינטוריים שונים.

קישור בין קומבינטוריקה לאלגברה (הבינום של ניטון) ולהסתברות.

 

  • המידע המופיע בתקציר הקורס הינו דוגמא בלבד ואינו מחייב.
  • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.