מבוא להסתברות

הקניית כלים מתמטיים לניתוח מצבים של חוסר ודאות.

שימוש בפונקצית ההסתברות, בתוחלת ובשונות כדי להעריך את התוצאות האפשריות. הקניית מיומנות בפתרון שאלות הסתברותיות באמצעים קומבינטוריים ובאמצעות תורת ההסתברות.

 

  • המידע המופיע בתקציר הקורס הינו דוגמא בלבד ואינו מחייב.
  • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.