מבוא לסיפורת

שם המרצה: ד"ר בתיה שמעוניבתיה שמעוני

בקורס נלמד להכיר את "תיבת הכלים" הבסיסית לקריאה ולפרשנות של יצירות בפרוזה, תוך התמקדות בז'אנר של הסיפור הקצר. נתוודע למונחי היסוד של הסיפורת: דמויות, מספר, עלילה, מיקוד ועוד; נכיר כמה מן המאמרים התיאורטיים המרכזיים בתחום ונסתייע בהם בתיאור ובאינטרפרטציה של יצירות מתקופות שונות.

  • המידע המופיע בתקציר הקורס הינו דוגמא בלבד ואינו מחייב.
  • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.