מדברים צהלית

שם מחבר: 
רוביק רוזנטל
מדברים צהלית
חלקו הראשון של הספר עוסק במאפיינים השונים של הצהלית.איך נכתב המילון הצבאי מאז הקמת צה"ל, מה מייחד את הצהלית במבנה המילים ובשימושיהן, איך מקבלים מילים וביטויים בשפה הכללית משמעות מיוחדת בשפת החיילים, מה מעמדם של הז'רגון המקצועי והסלנג הצבאי, איך נעשו ראשי התיבות הצבאיים לתת-שפה פורייה ועוד. החלק השני בוחן את הקשר בין הצהלית ובין המאפיין הסוציולוגי המובהק של הצבא - ההייררכייה, במסגרת מה שמכנה ארווינג גופמן "מוסדות טוטליים".
איך נקבע מערך הדרגות הצבאי, על פי אילו כללים לשוניים ניתנת פקודה צבאית, מה אפשר ללמוד על טון הדיבור של מפקדים בצה"ל, מה מספרת השפה על מעמדם של יסודות מגדריים ואתניים בצבא ועוד. הצהלית, כך עולה מן המחקר, מציגה "הייררכייה מאותגרת", הייררכייה מוחלשת שבוחנת את גבולותיה. פרקים משלימים עוסקים בהשפעתה של הצהלית על השיח התקשורתי ועל השפה האזרחית.
הספר מציג לקורא הישראלי, לחוקרי הלשון והחברה ולמוסדות הצבא מחקר מקיף, ראשון בתחומו, של שפת הצבא הישראלית, הקרויה כאן "צהלית". בכך הוא ממלא חסר מתמשך במדף ספרי המחקר העוסקים בצבא ההגנה לישראל, המוסד המרכזי והמשפיע ביותר על החברה והתרבות בישראל. הספר נוגע בכל משלבי הצהלית, ובעיקר בשפת הדיבור של מפקדים וחיילים בחילות השדה. המחקר המוצג בו נסמך על כ-6,000 מבעים של חיילים ומפקדים, בייחוד מן העשורים האחרונים.