מדריך/ת שיקום לליווי הורים מתמודדים וילדיהם - מרכז ציפור הנפש