מהי עלות החניה במכללה?

עלות חניה יומית 8 ₪ , עלות מנוי שנתי לחניה 400 ₪ , עלות מנוי עבור סמסטר ב' + קיץ בלבד 200 ₪.

חברי אגודת הסטודנטים נהנים מהנחה משמעותית בחניה.

 לרכישת מנויי חניה