אודות רשות המחקר מכון מופ"ת

אודות רשות המחקר מכון מופ"ת
מועדי הגשה

רשות המחקר במכון מופ"ת שואפת לטפח מחקר ועשייה מדעית בקרב אנשי חינוך והוראה המעורבים בתהליכי הכשרה של מורים. פעילות הרשות מהווה נדבך נוסף של פיתוח סגלי ההוראה במכללות להכשרת מורים, במקביל לפעילותן של רשויות המחקר המכללתיות. ההשתתפות בפעילות הרשות מעמידה בפני מורי המורים משאבים נוספים לקידום האקדמי והמקצועי שלהם, והיא במידה רבה מעודדת שיח משותף בקרב בעלי עניין ממוסדות שונים, וכן מהווה הזדמנות לבניית קוד פרופסיונאלי בתחום הכשרת המורים.

בין הפעילויות המוצעות למרצים: מענקי מחקר, סדנאות חד יומיות, קבוצות עניין בנושאים מגוונים, ייעוץ בעריכת מחקר, נגישות לספרות מקצועית וחיפוש במאגרי מידע, וכן סיוע וליווי בכתיבת מאמרים אקדמיים. בנוסף, חוקרי המכללות משתתפים ברשתות מחקר בנושאים מגוונים, בשיתוף משרד החינוך.

שיתוף פעולה עם רשויות המחקר המכללתיות מהווה אבן דרך משמעותית בהשגת מטרות אלו. טיפוח של יחסי גומלין יהווה בסיס להעצמה מקצועית של מורי המורים. בהקשר זה נשמח לקיים עמכם שיח, ליזום פעילויות משותפות, וכן לשמוע מכם אודות היבטים נוספים שעשויים לסייע בקידום המחקר בקרב הסגל האקדמי. נשמח לפגוש אתכם במכון מופ"ת כמו גם לבקר אצלכם במכללה על מנת להציג את מגוון האפשרויות הקיימות ברשות המחקר הבין-מכללתית לקידום סגל ההוראה כמו גם לקיים דיון בצרכים, שאלות והצעות שלכם.

מצורף פלייר עם המידע אודות הפעילות של רשות המחקר הבין-מכללתית. נודה לכם אם תפיצו בקרב הסגל האקדמי במכללות שלכם.