איך לכתוב עבודת מחקר-חלק א'-הקניית מיומנויות כתיבה

שם המרצה: ד"ר בתיה שמעוניבתיה שמעוני

להקנות מיומנויות עבודה עם ספרות מחקרית. במהלכו הם ייחשפו לסוגים שונים של טקסטים מחקריים, תוך שימת דגש על היכולת להבין ולנתח טענה מחקרית, לייצר עמדה ביקורתית כלפיה, ולהטמיעה במקרה הצורך בעבודתם העצמאית.