נשק ביולוגי וביו-טרור

שם המרצה: פרופ' איתן בן-דבאיתן בן-דב
מטרות הקורס:

מטרת הקורס לחשוף את הסטודנטים לנושא אקטואלי זה, למגוון רחב של אמצעי הלחימה הביולוגית הקיימים ולדרכי התמודדות.


  • המידע המופיע בתקציר הקורס הינו דוגמא בלבד ואינו מחייב.
  • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.