אלגברה לינארית 1 לחט"ב

שם המרצה: ד"ר מרסדס בן אבמרסדס בן אב

הקניית פרספקטיבה וקוטרית למרחבים אוקלידיים ע"י שילוב של הפן הגיאומטרי עם הפן האלגברי.

דיון כללי בפתרונות של משוואה לינארית. קיום ואי קיום פתרונות, מספר פתרונות. שיטות שונות לפתרון. משמעות גיאומטרית. מטריצות ודטרמיננטות.