אלגברה לינארית 2 לחט"ב

שם המרצה: ד"ר מרסדס בן אבמרסדס בן אב

הקניית מושגי יסוד במרחבים ותתי מרחבים וקטורים. מושג הצירוף הלינארי. תלות ואי תלות לינארית של קבוצת וקטורים, בסיסים.התיחסות אל הישר והמישור כתתי מרחבים וקטורים.