תוכניות התערבות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים/לקויות למידה

מטרות הקורס:

הבנת טבעה הרב-מימדי של הקוגניציה האנושית והצורך לראות את התלמיד – גם זה עם הצרכים המיוחדים בתחומים ספציפיים- כמכלול אנושי, תהווה את המיקוד התיאורטי בקורס זה.


תיאור הקורס:

הקורס יכלול סדרת הרצאות וסמינרים שיועברו על ידי מספר אנשי סגל אקדמי.

ההרצאות והסמינרים יתמקדו בחקר המתודות והשיטות השונות לשיפור אסטרטגיות הלמידה והאסטרטגיות הקוגניטיביות בקרב ילדים עם צרכים מיוחדים.

נחקור את מושגי האינטליגנציה המרובה (Multiple intelligences, H. Gardner) והתיאוריה התלת צדדית של האינטליגנציה (Triarchical theory of intelligence, R. Sternberg).

כמו כן, נלמד תכניות התערבות קוגניטיביות ייחודיות כגון  (Instrumental Enrichment, Bright Start, CASE) ונדון בשיטות הנחיית התוכניות.

  • המידע המופיע בתקציר הקורס הינו דוגמא בלבד ואינו מחייב.
  • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.