אסכולות חינוכיות והשתמעויותיהן על שדה ההוראה

זהו קורס המשך לקורס "פילוסופיה וסוציולוגיה של החינוך". המטרה היא להרחיב ולהעמיק את הידע אודות אידיאולוגיות חינוכיות ולהבין את ההשתמעויות הפרקטיות של אידיאולוגיות אלה, הן בקביעת מדיניות חינוכית והן בתכנון הוראה.