בית הספר כארגון בחברה מרובת תרבויות- סמינריון

לאידיאולוגיה הרב-תרבותית, שהתפתחה בעולם בעשורים האחרונים פוטנציאל רב להוות בסיס לחזון בית-ספרי שיאפשר למנהלים/ות להבנות תרבות בית-ספרית בה בני/בנות התרבויות השונות יחיו זה לצד זה תוך יחס דיאלוגי של כבוד הדדי, תחושת סולידריות ומיעוט אלימות. לפיכך, מטרתו של קורס זה להכיר ללומדים תיאוריות ומעשה חינוכיים רב-תרבותיים כבסיס לעיצוב חזון בית-ספרי חדש.