גיאומטריה אנליטית 2

שם המרצה: ד"ר מרסדס בן אבמרסדס בן אב

היכרות עם משטחים ממעלה שניה.הסתכלות על חתכי חרוט בזוויות שונות.