גישות חינוכיות אלטרנטיביות

מטרת הקורס הנוכחי, להציג בפני מי שאמורים להיות בעלי תפקידי ניהול במערכות חינוך, גישות חינוכיות אלטרנטיביות לזו המסורתית (הטכנולוגית פרקטית)- כאלה שבמסגרתן אנשי ונשות החינוך ממוקדים בטיפוחם/ן של התלמידים/ות. לא נוכל לגעת בקורס במכלול הגישות האלטרנטיביות ולכן נתמקד בחינוך הומניסטי, חינוך פרוגרסיבי, חינוך קונסטרוקטיביסטי ובפדגוגיה ביקורתית.