דיווח השתתפות בכנס


שם המרצה:רוני ריינגולד (בשם לאה ברץ כעמיתה)

נושא הכנס

חינוך מוסרי ודמוקרטי- חינוך לאחריות אתית

מקום הכנס:זלצבורג, אוסטריה

תאריך הכנס:2016-07-06

שם העבודה שהוצגה בכנס

Initial Teacher Education for responsibility- Implications from Israeli teachers' students Perceptions of Morally Courageous Beh

תקציר העבודה


Using quantitative method, this study examined Israeli teacher students’ perceptions of the concept of "teachers' moral courage" and their attitudes towards implementations of morally courageous behavior during an educational practice. The current study follows previous qualitative research in which 61 Jewish and Arab teachers and principals, affiliated with the various educational sectors in Israel, were interviewed about perceptions of the concept of "teachers' moral courage" and their willingness to implement morally courageous behavior during their educational practice. The findings of the previous research led us to claim that since teachers’ morally courageous behavior has an added value in the Israeli context, it is the responsibility of initial teacher education institutions to integrate the development of moral courage as one of their main professional objectives (Reingold, Baratz, & Abuatzira, 2015). The current study aim to reveal whether there are fundamental differences between first year (novice) teacher students and third year teacher students’ attitudes towards implementations of morally courageous behavior during an educational practice. Moreover, if there are fundamental differences, which segment of the Initial Teacher Education curriculum, influence the change in students’ attitudes and perceptions.

חוויות מעניינות


זהו כנס של קבוצת עניין שבעבר הייתה קטנה ובעבר גם היו בה רק שני ישראלים. בעבר גם אירחתי את הקבוצה לכנס בינלאומי בארץ. עקב לחץ של האגודה האירופאית, הכנס התרחב והפעם פגשתי קבוצה של כשמונה ישראליות (רובן ממכללת גורדון) ונחשפתי לפעילות מחקרית והוראתית בנושאים משיקים לשלי. קיבלתי מההרצאות הרבות ששמעתי חיזוק בדבר הקשר בין חינוך דמוקרטי, הוראה קונסטרוקטיביסטית, למידה לאורך חיים של מחנכים/ות. ראיתי דרך ההרצאות חיבור מעניין בין קורסים שונים שאני מלמד במכללה (חינוך רב תרבותי, חינוך ערכי, גישות חינוכיות אלטרנטיביות, המנהל כמנהיג). החוויה הכי מעניינת הייתה שהמרצה העיקרי -keynote הרצה על נושא שונה ממה שהיה מתוכנן (בשם ההרצאה) ושני המגיבים להרצאתו שהכינו תגובות מראש להרצאה המתוכננת, התפתלו כדי להגיב. קורא גם לחוקרים גדולים. כמו כן, הנאה מרובה הייתה מביקור חוזר בעיקר זלצבורג היפיפייה.

Page 1 of 9