דיווח השתתפות בכנס


שם המרצה:ד"ר ארז מילר וד"ר עמוס פליישמן

נושא הכנס

Narratives in Practice

מקום הכנס:Freiburg, Germany

תאריך הכנס:2015-06-27

שם העבודה שהוצגה בכנס

To take or not to take? Online discussion of adolescents with ADHD regarding compliance with medication treatment

תקציר העבודה


The use of medication to treat children and adolescents with ADHD has grown markedly. Learning about medication compliance is important for clinical practice and for studying long-term treatment outcomes, especially considering the high developmental risk of untreated ADHD. The present study investigated the decision making processes of youths with ADHD in online ADHD teen forums, regarding pharmacotherapeutics use and its effects. Research Question: What do adolescents with ADHD share among themselves regarding pharmacotherapeutics use and their effects on their personality, as reflected in online ADHD teen forums? Data and methods: Online forums conversations among adolescents with ADHD were collected during one year. Only those conversations that focused on medication use were collected and analyzed, using discourse analysis. Results: Adolescents with ADHD shared a number of causes for noncompliance with medication treatment, especially ineffectiveness and side effects, including impact on their personality and mood.

חוויות מעניינות


כנס מרתק ומרגש, קטן יחסית, של חוקרים מכל העולם, בסופ"ש באוני' פרייבורג, שכולו עסק במחקר איכותני מהיבטים שונים ומדיסציפלינות שונות על מרטיבים על מחלות והפרעות.

Page 3 of 9