דיווח השתתפות בכנס


שם המרצה:ד"ר אירנה גורביץ וד"ר דבורה גורב

נושא הכנס

12th International Conference on Technology in Mathematics Teaching

מקום הכנס:Faro, Portugal

תאריך הכנס:2015-10-25

שם העבודה שהוצגה בכנס

The challenge for mathematics teacher educators: leading students toward teaching in a technological environment

תקציר העבודה


The purpose of our research was to learn how pre-service teachers [hereunder – "students"] who studied as school pupils without technological tools adopt technology in their teaching. The research population consisted of 20 students from two academic years. All the students participated in two courses, a didactics course “Teaching Mathematics” and a pedagogy course. During the didactics course the students were asked to present instructional activities on a chosen mathematical topic that included usage of some technological tool, while during the pedagogy course the same students were encouraged to use those tools in their teaching. In both courses the students were required to specify the added value of using the chosen technological tool, i.e. how it led to qualitative changes in teaching/learning. We found that the students of the two courses integrated various technological tools, such as digital presentations and dynamic mathematics software, in the prepared activities as well as in their practical teaching. We also found that the students at an earlier stage of their education, believed that the integration of technology could enhance their pupils’ learning, while at a later stage they realized the benefits of using technology to stimulate pupils’ interest in learning as well as for more effective lesson planning.

חוויות מעניינות


ההרצאה שלנו עוררה שיח רב על תפקיד ההכשרה בשילוב הטכנולוגיה בהוראת המתמטיקה. כמו כן, מעניין היה לשמוע על ההתלבטויות מצד אחד ועל רעיונות לשילוב טכנולוגיה מצד שני, דבר שחיזק את תחושת העשיה מרובת השנים שלנו בתחום.

Page 9 of 9