המורה החד – ממדי כפועל יוצא של הכשרת המורים ומערכת החינוך

מחבר/ים: 
פרופ' שלמה ווינר
עמודים: 
1-18
חוברת: 
הכשרת מורים

הטענה העיקרית של מאמר זה היא שבהכשרת המורים למתמטיקה למשל הדגש הוא על הקניית ידע בתחום התוכן והקניית ידע פדגוגי בתחום הזה. עובדה זו מכתיבה לעבודת המורה ממד אחד בלבד, ממד 'העברת החומר'. המאמר ממליץ לשלב ערכים חינוכיים הניתנים להיגזר מעקרונות החשיבה המתמטית בהעברת החומר, ובכך להפוך את עבודת המורה לרבת-ממדים