הנדסת המרחב

שם המרצה: ד"ר מרסדס בן אבמרסדס בן אב
מטרות הקורס:

פיתוח ראייה מרחבית וביסוסה המתמטי. פיתוח ראייה גיאומטרית של צורות במישור ובמרחב, זהוי תכונות, הדימיון והשוני. הכרת גופים הנדסיים ואת הפריסות המתאימה להם.


  • המידע המופיע בתקציר הקורס הינו דוגמא בלבד ואינו מחייב.
  • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.