הערכה ומדידה במערכות חינוך

תקציר 

הקורס נועד להציג בפני הלומדים את הרעיונות והמתודולוגיה של הערכת תכניות חברתיות וחינוכיות ושל מדידת ההישגים במערכות החינוך.

שלוש מטרות הוצבו לקורס הזה:

  • לאתגר לחשיבה שיטתית ולפתח אותה.
  • להקנות חשיבה הערכתית ייחודית למערכות חינוך ולהקנות דרכי עבודה, מודלים וכלים יישומיים לביצוע הערכה באופן עצמאי, להבנתם של מחקרי הערכה שנעשים על ידי אחרים.
  • להדריך ולכוון עשייתם של מחקרי הערכה של ידי אחרים.

בקורס מושם דגש על היכרות, הבנה והקניית ידע בנושאים האלה בכל הקשור למודלים ולשיטות לעשיית מחקרי הערכה ושל מדידת ההישגים.

לקורס שלושה חלקים מרכזיים:

  • העקרונות והתהליכים בחשיבה ההערכתית הייחודית למערכות חינוך
  • מודלים ודרכי הביצוע של מחקרי הערכה
  • הערכת ההישגים במערכת החינוך.

     
  • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.