הצלע השלישית- מעורבות הורים בחינוך

שם המרצה: פרופ' יעל פישריעל פישר
מטרות הקורס:

הבנת תהליכים הקשורים במעורבות ההורים, המשפחה והקהילה בתהליך החינוכי, תוך שימת דגש על מיקומם של אלה במערכת החינוך של ימינו.

יתקיימו דיונים בנושאים כגון הגדרות שונות של מעורבות, מעורבות הורים אפקטיבית, גבולות המעורבות, איכות המעורבות, מנהיגות ודמוקרטיה במערכת החינוך ומעורבות הורים כחלק מפיתוח המצוינות האישית והחברתית של התלמידים. כמו כן תינתן תשומת לב מיוחדת לניהול יחסי החוץ של בית הספר.


נושאי הלימוד

  • מעורבות הורים – הגדרה מחדש
  • בין פיתוח מצוינות למעורבות הורים
  • מודלים למעורבות – היבטים מחקריים
  • מיקומה וחשיבותה של הקהילה בתהליך החינוכי
  • ההיבט החוקי של המעורבות בישראל ובעולם
  • לאן מכאן?
  • המידע המופיע בתקציר הקורס הינו דוגמא בלבד ואינו מחייב.
  • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.